Daha önce bahsetmiştim, Oslo’ya Liz Koch ve Anna Verwaal’in workshoplarına katılmak için gittim. Liz ile psoas awareness çalışmalar...